Perintätoimiston palvelut Helsingistä Rovaniemelle

Jättikö asiakkaasi erääntyneen laskun maksamatta? Tai onko vuokralainen laiminlyönyt vuokranmaksun? Olipa kyse sitten suurista taikka pienistä summista, me perimme maksamattomat saatavasi tavalla, joka takaa tehokkaan lopputuloksen mutta ei aiheuta sinulle ylimääräisiä lisäkuluja taikka vaaranna asiakassuhteitasi. Siirtämällä perinnän meidän huoleksemme, parannat olennaisesti mahdollisuuksiasi saada rahasi ja samalla edistät asiakkaidesi tyytyväisyyttä. Teemme perintää tulostakuulla. Tämä tarkoittaa sitä, että perintäpalvelumme ovat sinulle täysin maksuttomia, mikäli perintä ei tuota tulosta. Kiinnostuitko?

Tehokkaasti toteutettu perintä ja saatavien valvonta on yksi yrityksesi kivijaloista, joka osaltaan varmistaa sen, että kassassa rahat riittävät. Ammattitaitoisella ja perinnän asiakkaita hyvin kohtelevalla toimintatavallamme huolehdimme myös siitä, että maksuvaikeuksiakin kohdanneet velalliset puhuvat sinusta ja yrityksestäsi hyvää. Tämä taas esimerkiksi parantaa muun ohella asiakaskokemusta ja yrityskuvaasi sekä edistää näin liiketoimintaasi. Perintätoimisto Value Pointin tehtävänä on yhdessä sinun kanssasi toteuttaa saataviesi perintä mahdollisimman sujuvasti ja kustannustehokkaasti tavalla, joka tuottaa tuloksia ja parantaa yrityskuvaasi sekä asiakaskokemusta.

Perintä | Value point Oy

Perintäpalvelumme koostuvat pääsääntöisesti niin kutsutusta vapaaehtoisesta perinnästä ja oikeudellisesta perinnästä sekä jälkiperinnästä. Vapaaehtoinen perintä kattaa kirjeperinnän, puhelinperinnän ja trattaperinnän. Me muistutamme velallista maksamattomasta maksusta, lähetämme velallisella maksuvaatimuksen ja soittelemme vielä perään tavoitteenamme saada velallinen vapaaehtoisesti maksamaan saatavasi. Tarvittaessa yrityssaatavien perinnässä käytämme myös yksityisoikeudellista trattaa, jolla yritystä uhataan luottotietomerkinnällä.

Mikäli velallinen ei maksaisi saatavaasi vapaaehtoisesti siirrymme oikeudelliseen perintään. Tämä tarkoittaa tapauksesta riippuen joko haastehakemuksen laatimista ja sitä seuraavaa ulosottoa taikka konkurssimenettelyn aloittamista. Niissä harvoissa tilanteissa, joissa oikeudellinenkaan perintä ei tuota tulosta, siirrämme saatavan jälkiperintään. Velallisen maksukyvyttömyys on usein tilapäistä. Tämän vuoksi seuraamme jälkiperinnässä velallisen taloudellisen tilanteen kehittymistä ja käynnistämme tarvittaessa perintätoimet uudelleen.

Perintäpalvelumme ovat helposti yhdistettävissä muihin hallintopalveluiden kokonaisuuksiimme, kuten esimerkiksi taloushallinto ja kirjanpito sekä lakipalveluihimme tai yritysneuvontaan. Lakiasianosastomme hoitaa myös haasteelliset perintätapaukset ja luotonhallintatilanteet, joita ovat muun ohella riitaisten saatavien perintä, konkurssitilanteet, osamaksu- ja leasingkaupan erityisperintä, vakuuksien realisointi, sovintoneuvottelut, rikosasiat, turvaamistoimet ja maksukyvyttömyysmenettelyt, kuten velkajärjestelyt ja yrityssaneeraukset. Näin pystymme kustannustehokkaasti vaikuttamaan kokonaisvaltaisesti yritystoimintasi taloudellisiin haasteisiin ja riskeihin sekä luotonvalvontaan. Tämä on meidän tuottamaa Arvoa Asiakkaalle, erityisesti juuri sinulle!

Mihin sinä perintätoimistoa tarvitset?

Perintätoimisto auttaa sinua saamaan rahasi ja vähentämään luottotappioita. Mikäli maksamattomia maksuja ei peritä, velka vanhenee ja pahimmassa tapauksessa jää jopa kokonaan maksamatta. Tällöin esimerkiksi yrittäjä menettää tehdystä työstä hänelle kuuluvan palkkion tai vuokranantaja vuokran. Tämän asianmukaisesti hoidettu perintä estää.

Perintä kannattaa ulkoistaa, sillä yrittäjälle on kannattavampaa keskittyä oman liiketoimintansa harjoittamiseen ja kasvattamiseen. Usein perintämenettelyt ovat myös laadultaan sellaisia, ettei niihin välttämättä oma osaaminen riitä. Erityisesti tällöin kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen, jotta omat oikeudet tulevat kaikissa tilanteissa turvatuksi.

Mistä me toimimme?

Perintätoimisto Value Pointin päätoimipaikka ja postilaatikko sijaitsee Vaasassa mutta toiminta-alueemme kattaa koko Suomen. Toimi yrityksesi sitten pääkaupunkiseudulla, Rovaniemellä, Vaasassa, Lapualla taikka muualla Suomessa, sähköiset työkalut mahdollistavat perintäpalveluiden toteuttamisen koko Suomeen paikkakunnasta riippumatta. Emme pelkää soittaa sinulle ja meidätkin tavoittaa puhelimitse. Tulemme myös mielellämme tapaamaan teitä ja tutustumaan toimintaanne paremmin teille tuttuun ympäristöön.

Palvelupakettimme

Lakipalveluiden tuntihinta on toimeksiannon laadusta riippuen 159—249 €/h. Voit myös pyytää erillisen kiinteähintaisen tarjouksen.

PERINTÄPAKETTI

  • Sisältää riidattomien ja erääntyneiden saatavien, kuten maksamattomien laskujen, vuokrien tai muiden velkojen vapaaehtoisen- ja oikeudellisen perinnän sekä jälkiperinnän.
  • Lupaamamme tulostakuun mukaisesti veloitamme työstämme ainoastaan silloin, kun perintä tuottaa tulosta ja tällöinkin kulut haetaan aina mahdollisuuksien mukaan velallisen maksettaviksi. Provisiomme on kahdeksan prosenttia peritystä euromäärästä.

PERINTÄPAKETTI
OSANA TALOUSHALLINTOA JA KIRJANPITOA

  • Sisältää riidattomien ja erääntyneiden saatavien, kuten maksamattomien laskujen, vuokrien tai muiden velkojen vapaaehtoisen- ja oikeudellisen perinnän sekä jälkiperinnän.
  • Mikäli perintäpalvelu yhdistetään johonkin seuraavista tarjoamistamme kirjanpidon – ja taloushallinnon palvelupaketeistamme (NORMI, MASSIIVINEN, JÄRJETÖN), on perintäpaketti asiakkaallemme täysin maksuton. Tällöin emme veloita provisiota peritystä euromäärästä.

PERINNÄN
LAKIASIAPAKETTI

  • Sisältö sovitaan tapauskohtaisesti. Perinnän lakipalvelut kattavat kaikki luotonhallinnan lakiasiat, joita ovat esimerkiksi luotto- ja vakuusasiakirjojen laadinta – ja päivittäminen, asianajo riitautettujen saatavien oikeudenkäynneissä taikka maksukyvyttömyysmenettelyissä.

Myynnin yhteyshenkilöt

Ville Yli-Rantala, Value Point Oy

Ville Yli-Rantala

Yritysneuvoja, osakas

Vastaa Value Pointin kirjanpitopalveluiden tuottamisesta, ohjaa ja opastaa kirjanpitotiimiämme kirjanpidon ja verotuksen erityiskysymyksissä. Koulutukseltaan Tradenomi, Yritysneuvoja ja Sertifioitu Procountor-osaaja.

Joni Ylänkö, Value Point Oy

Joni Ylänkö

Varatuomari, osakas

Vastaa Value Pointin lakiasiainpalveluiden tuottamisesta samoin kuin perintäpalveluista. Neuvoo omaa henkilökuntaa ja asiakkaita
juridiikan kysymyksissä. Koulutukseltaan varatuomari, ekonomi, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja ja julkinen kaupanvahvistaja

Muut palvelumme

Kirjanpito ja taloushallinto

Tehokkaasti toteutettu sähköinen taloushallinto yritystoimintasi tueksi ja lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen. Helposti yhdistettävissä muihin hallintopalveluiden kokonaisuuksiimme.

Laki

Yritysten ja yksityishenkilöiden lakiasiainpalveluja muun muassa sopimus, riita ja perhe- ja perintöoikeudellisissa kysymyksissä. Helposti yhdistettävissä muihin hallintopalveluiden kokonaisuuksiimme.

Yritysneuvonta

Konkreettista yrittäjän neuvomista, verosuunnittelua ja päätöksenteossa auttamista. Joko yksin tai kirjanpito- ja taloushallintopalveluiden tueksi.

Value Point on kirjanpitoa ja taloushallintoa, lakiasianpalveluja, yritysneuvontaa ja perintää kaikki yhdessä tai erikseen. Päämäärämme on luoda aidon yhteistyön kautta edellytykset yrityksenne kasvulle tarjoamalla kaikki sen tarvitsemat hallinnolliset palvelut samasta paikasta.

2019 © Value Point Oy

Graafinen suunnittelu ja sivuston toteutus Pasi Tuomaala | Valokuvat ja video Tuukka Kiviranta.

ValuePointin yhteyslomake

Olen kiinnostunut seuraavista palveluista: