Lakipalveluita Helsingistä Lappiin

Painitko lakiasioiden kanssa? Oletko saanut postia käräjäoikeudesta, hallinto-oikeudesta tai muusta tuomioistuimesta? Onko oikeuksiasi loukattu tai onko sinua vastaan esitetty perusteettomia vaatimuksia? Uhkailiko ammattiliitto tai työnantaja? Ottiko poliisi yhteyttä? Oletko syytteessä tai joutunut rikoksen uhriksi? Pohditko yrityskauppaa tai vaikkapa testamenttia? Onko edessä perunkirjoitus, perinnönjako tai avioero? Mietityttävätkö sopimukset? Tiedätkö mitä tehdä tai mihin oikeasti olet sitoutumassa? Näissä ja monissa muissa tilanteissa lakimiehemme neuvovat ja opastavat sinua, taistelevat puolestasi ja huolehtivat siitä, että oikeus toteutuu. Voit soittaa tai laittaa viestiä lakimiehellemme milloin tahansa, sillä alkuneuvottelu on maksuton.

Tehokkaasti toteutetut lakipalvelut auttavat välttämään riskejä ja pelastavat sinut tarvittaessa pulasta. Ne ovat myös yksi yrityksen kivijaloista, joka muun ohella tukee oikeanlaista ja oikea-aikaista päätöksentekoa. Toimimme esimerkiksi oikeudenkäyntiasiamiehenä ja oikeudellisena asiantuntijana monissa taloudellisissa asioissa sekä laintuntemusta edellyttävissä tilanteissa. Turhien riskien poistuessa liiketoiminnalla on mahdollisuus kasvaa ja kalliit virheet vältetään. Valvomme etujasi muun ohella erilaisia kauppoja tai sopimuksia tehtäessä ja kerromme sen, mitä sopimuksessa ei sanota.

Laki | Value Point Oy

Lakiasiaintoimisto Value Pointin tehtävänä on ennen kaikkea neuvoa ja auttaa, huolehtia sinun eduistasi ja oikeuksistasi sekä voittaa juttusi. Lakipalvelumme koostuvat pääsääntöisesti riita- ja rikosoikeudenkäyntien sekä yritysjärjestelyjen, konkurssien ja yrityssaneerausten hoitamisista, asiakirjojen laadinnasta, verosuunnittelusta ja muusta oikeudellisesta neuvonnasta.

Avustamme sinua kaikkien yrityksesi lakiasioiden ohella muun muassa sopimus- ja vahingonkorvausasioihin, rikosoikeuteen, asuntokauppaan, työsuhteisiin, perhe- ja perintöoikeuteen sekä porotalouteen liittyvissä riita-asioissa ja oikeudenkäynneissä. Oikeudenkäyntien lisäksi laadimme esimerkiksi yritystoimintaan liittyvät asiakirjat ja sopimukset, kauppa- ja lahjakirjat, testamentit, avioehdot, perunkirjoitukset, perinnönjaot, ositukset ja edunvalvontavaltuutukset sekä muut yritysten ja yksityisten henkilöiden tarvitsemat oikeudelliset asiakirjat.

Lakipalvelumme ovat helposti yhdistettävissä muihin hallintopalveluiden kokonaisuuksiimme, kuten taloushallintoon ja kirjanpitoon tai yritysneuvontaan. Näin pystymme kustannustehokkaasti vaikuttamaan kokonaisvaltaisesti yritystoimintasi taloudellisiin haasteisiin ja riskeihin sekä puolustamaan etujasi. Aina kun on kysyttävää tai jokin asia mietityttää, voit olla yhteydessä lakimiehiimme, joilla on laaja kokemus ja koulutustausta. Lakimiehemme ovat luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia. Tämä kaikki on meidän tuottamaa Arvoa Asiakkaalle, erityisesti juuri sinulle!

Mihin sinä tarvitset lakimiestä?

Lakimiestä tarvitaan pääsääntöisesti eniten oikeudenkäynneissä ja muissa viranomaisissa asioitaessa, jotta kalliilta ja turhilta virheiltä vältyttäisiin. Tällöin lakimies edustaa tai avustaa sinua. Rikosasioissa lakimies esimerkiksi avustaa rikoksen uhreja tai syylliseksi epäiltyjä oikeudenkäynneissä ja huolehtii muun ohella todisteiden esiin tuomisesta. Riita-asioihin tai hakemus asioihin liittyvissä oikeudenkäynneissä lakimies puolestaan ajaa sinun etuasi ja esittää asiasi oikeudelle.

Yrittäjät ja yritykset käyttävät lakimiehen palveluita yleisesti yritystoimintaan liittyvissä oikeudellisissa ja taloudellisissa asioissa, yritysjärjestelyissä, sopimusten ja muiden asiakirjojen laadinnassa sekä vero-, ympäristö- ja kilpailukysymyksissä. Lakimies valvoo yrityksen etuja sopimuksissa esimerkiksi tavarantoimittajien, ostajien ja rahoittajien kanssa. Lakimies antaa neuvoja myös muun muassa työsopimusten, lisenssi-, agentti- ja jälleenmyyntisopimusten teossa. Yksityishenkilöt puolestaan kääntyvät lakimiehen puoleen esimerkiksi asuntokauppaa, avioehtosopimusta, lasten huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusapua sekä omaisuuden siirtoa tai jakoa, työsuhdetta koskevissa asioissa sekä avioeroissa, perunkirjoitus-, pesänselvitys- ja perinnönjakotilanteissa.

Mistä me toimimme?

Lakiasiantoimisto Value Pointin päätoimipaikka ja postilaatikko sijaitsee Vaasassa sekä sivutoimipiste Rovaniemellä. Tämän lisäksi toimimme koko Suomen alueella, sillä sähköiset työkalut mahdollistavat lakipalvelujen tarjoamisen koko Suomeen paikkakunnasta riippumatta. Emme pelkää soittaa sinulle ja meidätkin tavoittaa puhelimitse tai sähköpostitse. Tulemme myös mielellämme tapaamaan teitä ja tutustumaan toimintaanne paremmin teille tuttuun ympäristöön.

Hinnasto

Lakiasianpalveluidemme hinta perustuu pääsääntöisesti toimeksiannon hoitamiseen käyttämäämme aikaan tai erikseen sovittavaan kiinteään hintaan. Tuntihintamme on toimeksiannon laadusta riippuen 159—289 €/h (alv 0 %).

Oikeudenkäynteihin liittyvät kulut saadaan usein kokonaan tai osaksi katettua joko oikeusturvavakuutuksella tai valtion varoista maksettavalla oikeusavulla. Selvitämme aina puolestasi ennen toimeksiannon aloittamista onko sinulla mahdollisuus saada oikeudenkäyntikulut katetuksi oikeusturvavakuutuksesta. Lisäksi selvitämme mahdollisuutesi saada oikeusapua valtion varoista laatimalla tarvittaessa oikeusapuhakemuksen.

Ensimmäinen alkukonsultaatio on maksuton, mikäli asia ei johda toimeksiantoon.

Ole meihin yhteydessä

Ville Yli-Rantala, Value Point Oy

Ville Yli-Rantala

Yritysneuvoja, osakas

Vastaa Value Pointin kirjanpito- ja yritysneuvontapalveluiden tuottamisesta. Ohjaa ja opastaa kirjanpitäjiä kirjanpidon ja verotuksen erityiskysymyksissä. Koulutukseltaan Tradenomi, Yritysneuvoja ja Sertifioitu Procountor-osaaja.

Joni Ylänkö, Value Point Oy

Joni Ylänkö

Varatuomari, ekonomi, osakas

Vastaa Value Pointin lakiasiain- ja perintäpalvelujen tuottamisesta. Neuvoo henkilökuntaa ja asiakkaita
juridiikan kysymyksissä. Koulutukseltaan varatuomari, ekonomi, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja ja julkinen kaupanvahvistaja

Muut palvelumme yhdessä tai erikseen

Superkirjanpitäjä™

Konsultoiva kirjanpitäjä ja taloushallinto samassa premium-paketissa

Yritysneuvonta

Konkreettista yrittäjän neuvomista, verosuunnittelua ja päätöksenteossa auttamista.

Perintä

Saatavien perintää tulostakuulla suurille taikka pienille summille tehokkaasti ilman ylimääräisiä lisäkuluja.

Value Point on kirjanpitoa ja taloushallintoa, lakiasianpalveluita, yritysneuvontaa ja perintää kaikkia yhdessä tai erikseen. Päämäärämme on luoda aidon yhteistyön kautta edellytykset yrityksenne kasvulle tarjoamalla kaikki sen tarvitsemat hallinnolliset palvelut samasta paikasta.

2019 © Value Point Oy

Graafinen suunnittelu ja sivuston toteutus Pasi Tuomaala | Valokuvat Tuukka Kiviranta.